top of page

Bestuur

Aline Molenaar

Voorzitter

Vanaf mijn rechtenstudie ben ik altijd op de bres gesprongen voor de rechten van mensen met beperkingen. Daarbij vind ik dat mensen zelf hun leven moeten kunnen inrichten en leiden zoals zij dit willen en hierbij passend ondersteund worden. Hier heb ik altijd voor geijverd. Het persoonsgebonden budget is een mooi middel om deze ondersteuning precies op maat te regelen, zodat deze ondersteuning je in staat stelt als persoon op jouw eigen wijze actief te zijn en deel te nemen aan de samenleving. Vandaar dat ik ooit, samen met andere mensen met beperkingen het initiatief heb genomen om Per Saldo, de belangen vereniging van mensen met een pgb, op te richten. Inmiddels ben ik al vele jaren directeur van deze mooie organisatie.

Mensen met autisme worden te vaak onvoldoende begrepen als het gaat om hun behoefte aan ondersteuning. Hiervoor wil ik mij hard maken. Dit  is versterkt omdat ik zelf 2 zoons heb met een vorm van autisme. Samen met mijn zoons, heb ik meegemaakt hoe Nederland niet/onvoldoende is ingericht om gelijkwaardige kansen te creëren en te benutten. Om dit aan te pakken heb ik in 2012, samen met staatssecretaris Veldhuizen van Santen, de Werkgroep vanuit Autisme Bekeken, opgericht. Veel is aangepakt met deze werkgroep. Het heeft een vervolg gekregen in, de Coalitie Vanuit Autisme Bekeken, waarvan ik voorzitter ben geworden. Als voorzitter van de nieuwe stichting SIA, wil ik mijn steentje hier nogmaals aan bijdragen.

Thijs de Mos

Penningmeester

download.jpg
thijs_edited.jpg

Thijs werkt bij PwC als belastingadviseur en ondersteunt daarnaast zijn accountant collega’s bij de controle van jaarrekeningen. De vrouw van Thijs is een medewerker van het ACIC en hij is op deze manier verbonden aan autisme.

Attie van Tol

Secretaris

In 2007 ben in beëdigd als integratief Kinder en Jeugd therapeut. Al op de opleiding spraken mij de boeken van Martine Delfos enorm aan. In 2012 heb ik de opleiding tot autisme expert bij haar gevolgd. Geïnspireerd door de visie van Martine veranderde mijn werkwijze. Ik heb het geluk gehad dat ik in aanraking kwam met kinderen met autisme en ervoer dat de ontwikkelings- gerichte aanpak werkt. Mijn drive om als bestuurslid van SIA aan de slag te gaan komt voort uit het feit dat ik geloof dat als er vanuit deze visie gekeken en gehandeld wordt mensen met autisme zich onbegrenst kunnen ontwikkelen en een zelfstandig leven kunnen leiden in verbintenis met anderen. Uiteindelijk wil ieder mens zich ontwikkelen en verbinden.

attie_edited_edited.jpg

Het beleid van de stichting is vastgelegd in de statuten. B.v. het beloningsbeleid van de bestuursleden in vastgesteld  in artikel 3.5 t.w. "Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten"

Vergaderdata bestuur

Het bestuur vergaderd 1 keer per maand. De volgende data zijn vastgesteld voor 2022

17 januari

21 februari

21 maart

11 april

16  mei

20 juni

18 juli

15 augustus

19 september

17 oktober

21 november

19 december

bottom of page