top of page
Alleen ben je sneller, samen kom je verder

Professionele Community


De ambitie is om in 2025 een professioneel landelijk Kennis- en Begeleidingscentrum te hebben
opgebouwd met een professionele community van diverse organisaties in alle sectoren van de
samenleving die zich bezighouden met autisme. Deze organisaties en personen kunnen tevens naar
elkaar doorverwijzen, omdat zij werken vanuit de gemeenschappelijke ontwikkelingsgerichte visie
van SIA. Om onze professionele community vorm te geven, zoeken we samenwerking met partnerorganisaties en personen die onze visie en doelen ondersteunen en willen verwezenlijken. We werken daarvoor samen met organisaties in de volgende werkgebieden:

 

 • Vroege interventies, jonge kinderen met autisme en de gezinsomgeving begeleiden.

 • Communiceren met kinderen, jongeren en volwassenen

 • Trainingen voor ouders, jongeren en zorgaanbieders,

 • Begeleiding naar en tijdens onderwijs.

 • Begeleiding van stage, leerwerkprojecten en toeleiding naar werk

 • Leerwerkplekken, bv in de Horeca, ICT en andere relevante bedrijfstakken

 • Loopbaanbegeleiding, levensloopbegeleiding.

 • Begeleiding tot zelfstandig wonen.

 • Warme tijdelijke crisisopvang.

 • Andere partijen zoals onafhankelijke cliëntondersteuners, gemeentelijke wijkteams, huisartsen, specialisten en paramedici.

Momenteel werken we samen met of zijn in gesprek met de volgende organisaties:

 

 • De NVA,  Nederlandse Vereniging voor Autisme die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten, in alle levensfasen en op alle        levensterreinen.

 

 

 • Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) van de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG), dat zich bezighoudt met een lerend jeugdstelsel om kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig te laten opgroeien.

 • ACIC - Autisme Centrum in Contact heeft alle expertise in huis om ontwikkelingsgericht te werken vanuit de invulling van de dag, waarbij de verschillende achtergronden en deskundigheid van begeleiders, zoals integratieve kinderbegeleiding, begeleiding door muziek, begeleiding door orthopedagogen, begeleiding door toneelspel, lichaamsgerichte begeleiding (sport en spel), onderwijsassistentie en leefstijlcoaching zodanig worden ingezet dat optimaal wordt aangesloten op de ontwikkelingsfase van het kind. Eind 2020 heeft ACIC een onderzoek laten doen door OpaZ van het ministerie van VWS. U kunt het onderzoek lezen via onderstaande link.https://www.informatielangdurigezorg.nl/documenten/publicaties/opaz/rapporten/1/rapport-maatwerk-in-leren-en-ontwikkelen 

 • PICOWO: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is in 1997 opgericht door Dr. Martine F. Delfos om onderwijs en wetenschappelijke activiteiten van een aantal mensen bij elkaar te brengen. In het menu onder PICOWO kunt meer informatie vinden over activiteiten van het PICOWO, zowel nationaal als internationaal.

 • Delfos Academy  biedt samen met Uitgeverij SWP en Logavak Opleidingsgroep bv. modules, cursussen en leergangen aan gebaseerd op van het wetenschappelijk werk van Dr. Martine F. Delfos.  Het gaat hierbij om deskundigheidsontwikkeling voor professionals in sociale, pedagogische en psychologische beroepen.

 • ROC van Amsterdam ontwikkelt momenteel experimentele trajecten voor jongeren zonder startkwalificatie middels de zg. 3e leerweg: leerwerkplekken in het kader van werken en opleiden.

 • De Heeren van Zorg helpt mensen met autisme om vanuit hun kracht zelfstandig in het leven te staan. Zij wil begeleid wonen voor mensen met autisme realiseren op landgoed Zonnestraal.

 •  

 • Spelderholt met ontwikkelingstrajecten wonen en leren voor mensen met een verstandelijke beperking, wat wordt uitgebreid naar trajecten voor mensen met autisme. 

Email *

Naam *

Onderwerp

Bericht

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page