top of page
Zen Stones
Wij zijn er van overtuigd dat mensen met autisme hun plaats hebben in het organisme van de sociale gemeenschap

Onze missie

Onze visie

SIA ziet het als haar als belangrijkste missie om een landelijk Kennis- en Begeleidingscentrum voor Autisme in te richten, waarin deze wetenschappelijke benadering niet alleen wordt uitgedragen, maar ook  voorzien van praktische handreikingen en methodieken, die kunnen worden ingezet bij de ontwikkeling van algemene dagelijkse levensverrichtingen, voor begeleiding, opleiding en scholing, zelfstandig wonen, arbeidsparticipatie en vrije tijdsbesteding etc.. Kortom alles wat bijdraagt tot een betere integratie van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in de samenleving.

De stichting baseert zich op de ontwikkelingsgerichte visie voortkomende uit het wetenschappelijk onderzoek en de verklaringsmodellen van Dr. Martine F. Delfos.

Uitgangspunt daarbij is de atypische ontwikkeling bij mensen met autisme, waarbij de mentale en cognitieve aspecten zich versneld en de sociaal-emotionele aspecten zich vertraagd naast elkaar ontwikkelen, ten opzichte van mensen zonder autisme.  

Dit leidt tot het leeftijdspectrum binnen 1 persoon, de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person), ofwel een ‘regenboog van mentale leeftijden’.

 

Kern van deze benadering is dat het een ander perspectief biedt op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, waarbij het ‘defectmodel’ plaats maakt voor een ontwikkelingsgericht perspectief.

SIA is een stichting, opgericht in 2018. Het bestuur geeft leiding aan en oefent controle uit op de uitvoerende organisatie.

bottom of page